Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΥ

 


Με το παρόν νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για διαβούλευση
Στην εισηγητική έκθεση γίνεται επίκληση μιας ικανής και αναγκαίας δέσμης παροχών υπηρεσιών υγείας, χωρίς να διευκρινίζεται τί σημαίνει αυτό. Οι παροχές θα συνιστούν ένα μίνιμουμ παροχών λιγότερων από τις σημερινές; Όταν γίνεται λόγος για το σύνολο του πληθυσμού, περιλαμβάνονται και οι ανασφάλιστοι; Στον γενικό σκοπό της μεταρρύθμισης αναφέρεται η δημιουργία ενός καθολικού και ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ χωρίς να προσδιορίζεται αυτό ως δημόσιο.
Στους ειδικούς στόχους της μεταρρύθμισης γίνεται λόγος για διασφάλιση της ορθολογικότερης διατήρησης των δομών ΠΦΥ και του ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς αυτό να προσδιορίζεται ως το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί ως και σήμερα σε αυτές τις δομές.

Στο κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 1 η παροχή υπηρεσιών υγείας δεν αναφέρεται πλέον ως δωρεάν παροχή. Στη παράγραφο 5 όπου περιγράφονται οι υπηρεσίες ΠΦΥ και τι περιλαμβάνουν, στον διαγνωστικό εργαστηριακό τομέα δεν αναφέρονται τα διαγνωστικά (ακτινολογικά-μικροβιολογικά-οδοντοτεχνικά δημόσια εργαστήρια) ενώ   η οδοντιατρική φροντίδα περιγράφεται σαν πρωτοβάθμια με έμφαση στην προληπτική οδοντιατρική. Μέχρι σήμερα αυτή η παροχή είναι ολοκληρωμένη με πρόληψη - θεραπεία και αποκατάσταση, και με δημόσια οδοντιατρεία αλλά και ορθοδοντικά και οδοντοπροσθετικά εργαστήρια. Στο άρθρο 2 τα Κέντρα Υγείας εντάσσονται στις οικείες ΔΥΠΕ ενώ οι Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ γενικά στις ΔΥΠΕ χωρίς να προσδιορίζονται χωροταξικά.
πηγή : www.poygyika.gr

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Προτάσεις της Π.Ο.Ε - Ε.Ο.Π.Υ.Υ για μεταβολές ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) και λοιπές διατάξεις


1. Στις γενικές αρχές να προστεθούν:
ια) και οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές παροχές.
κ) διαγνωστικός και εργαστηριακός τομέας.
2. Στο άρθρο 5 να γραφτούν αναλυτικά οι εργαστηριακές ειδικότητες:
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων.
Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων .
Τεχνολόγοι Ραδιολογίας - Ακτινολογίας.
Χειριστές Ιατρικών συσκευών.
Τεχνολόγοι Οδοντοτεχνίτες.
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών.
Και λοιπό υγειονομικό προσωπικό ,όπως αριθμείται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.4224/2013 και επαναριθμείται ορθώς στην τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 17 του ν.4224/2013 του Νομοσχεδίου.
3. (άρθρο 16) Οι μονάδες Υγείας μεταφέρονται συνολικά από τον ΕΟΠΥΥ στις ΔΥΠΕ. Το προσωπικό που κατέχει τις προσωποπαγείς θέσεις των μονάδων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από μήνα τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας. Έν συνεχεία μετατάσσεται – μεταφέρεται μετά από αίτησή του σε οργανικές θέσεις που συστήνονται στις μονάδες υγείας που υπηρετούσαν και που μεταφέρθηκαν στις ΔΥΠΕ.
4. (άρθρο 17) Σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω προσωπικό διατηρεί δικαίωμα υποβολής αιτήσεως μετάταξης – μεταφοράς σε οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορά την ειδικότητά του. (θα προστεθεί στη β΄ φάση όταν πάμε στις ΔΥΠΕ.).
 Οι Προτάσεις 

Συνάδελφοι,
Την Τρίτη 14/1/2014 αντιπροσωπία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υγείας κ Μπέζα, τον κ Κοντό και το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου. Εκφράσαμε τους φόβους ,τις ανησυχίες μας και τις ενστάσεις για την προχειρότητα και την ασάφεια πολλών άρθρων του Ν/Σ για την ΠΦΥ. Ζητήσαμε να μην κλείσουν ούτε μια μέρα οι μονάδες υγείας και να μεταφερθεί το προσωπικό χωρίς την διαδικασία της διαθεσιμότητας, διασφαλίζοντας την λειτουργία των Δημοσίων Μονάδων Υγείας. Την πρόταση μας απέρριψε κατηγορηματικά η ηγεσία του Υπουργείου και μας δήλωσαν ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει με κλειστές τις μονάδες υγείας. Έτσι η χώρα μας θα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που θα κλείσει δημόσιες δομές υγείας για να γίνει μια μεταρρύθμιση που θα δώσει νούμερα για διαθεσιμότητες στην τρόικα και θα προσφέρει την ΠΦΥ της χώρας στους ιδιώτες μεγαλοεργολάβους της Υγείας.
Κατόπιν αυτού προχωρήσαμε και καταθέσαμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις επί του Ν/Σ για την ΠΦΥ. Συγκεκριμένα :

Στις γενικές αρχές ζητήσαμε να προστεθούν οι οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές παροχές και ο διαγνωστικός –εργαστηριακός τομέας. Στην πιο πάνω πρόταση ήταν θετικός ο Υφυπουργός .
Στο (άρθρο 5) ζητήσαμε και συμφωνήθηκε με τον Υφυπουργό να αναφερθούν και οι εργαστηριακές ειδικότητες που συνεχώς κάποιοι φροντίζουν να ξεχνούν. Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηριών, Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Τεχνολόγοι Ραδιολογίας –Ακτινολογίας , Χειριστές ιατρικών συσκευών, Τεχνολόγοι Οδοντοτεχνίτες και Βοηθοί Οδοντοτεχνίτες.

Προτείναμε η σύσταση των οργανικών θέσεων στις ΔΥΠΕ, που θα μεταφερθεί το προσωπικό, να γίνει πριν την κατάθεση και την ψήφιση του Ν/Σ και μας διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός ότι τις επόμενες ημέρες και σε κάθε περίπτωση πριν τη ψήφιση του Ν/Σ θα υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση που θα συστήσει τις οργανικές θέσεις.

Συνάδελφοι, επειδή από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει και περνάμε τις πιο δύσκολες μέρες του εργασιακού μας βίου, με την δαμόκλειο σπάθη των απολύσεων πάνω από τα κεφάλια μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και σε αγωνιστική συνεχή επαγρύπνηση.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ         ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΕΛΕΘΙΕΡΙΑ

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» - Δημόσια Διαβούλευση

 1. Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού, παραϊατρικού, τεχνικού,
διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως,
από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι
παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία,
μετατάσσονται / μεταφέρονται, μετά από αίτησή τους, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου, σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για τον
σκοπό αυτό στις Διοικήσεις των αντίστοιχων, χωροταξικά, Υγειονομικών
Περιφερειών (Δ.Υ.Πε). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η χωροταξική
κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του
ΕΟΠΥΥ. Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας
καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται
από τον φορέα οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και
ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια
και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε
διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο
75% των αποδοχών αυτού.
2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, τίθενται σε καθεστώς
διαθεσιμότητας δέκα πέντε (15) ημερών όσοι εκ των ανωτέρω περιγραφομένων
υπαλλήλων εμπίπτουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:
α) υπάλληλος που τελεί σε αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω.
β) πολύτεκνος, κατά την έννοια των παρ. 1 έως 3, του άρθρου πρώτου, του Ν.
1910/1944 (ΦΕΚ 229 α 1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, του Ν.
3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α 2006) εφόσον τα τέκνα αυτού συνοικούν με αυτόν

ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΠΗΓΗ  http://www.moh.gov.gr/

Δελτίο Τύπου για το σχέδιο Νόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)

Μα καλά ποιον προσπαθούν να κοροϊδέψουν ;
Ο θάνατος της Δημόσιας Υγείας οριστικοποιείται με την κατάθεση του νομοσχεδίου, που η συγκυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας επινόησαν.
Η "Ευρωπαϊκή" κατά τα άλλα χώρα μας , θα είναι η μοναδική στο κόσμο που καταργεί Δημόσιες δομές υγείας οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές για πολλούς μήνες ,στερώντας από τους πολίτες το συνταγματικό δικαίωμα για δωρεάν περίθαλψη.
Το γονατογράφημα, που ονομάζουν νομοσχέδιο , αποδεικνύει ότι δεν τους ενδιαφέρει η Υγεία του λαού, αλλά το πώς να δώσουν αριθμούς διαθεσιμότητας και απόλυσης στους συνεταίρους τους τροικανούς και να παραδώσουν την Π.Φ.Υ στους ιδιώτες μεγαλοεργολάβους της υγείας ,όσο πιο γρήγορα γίνεται. Απείρου κάλλους τα άρθρα του περιβόητου Ν/Σ, κάθε πρόταση αναιρεί την προηγούμενη και για να υλοποιηθεί χρειάζεται σωρεία υπουργικών αποφάσεων.Το Π.Ε.Δ.Υ είναι άλλος ένας ΕΟΠΥΥ προδιαγεγραμμένα μελλοθάνατος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κράτος αποχωρεί από την Δημόσια Υγεία και μεταφέρει το κόστος στις τσέπες του ταλαιπωρημένου και εξαθλιωμένου Ελληνικού λαού.

ΠΗΓΗ:http://www.poygyika.gr/

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...