Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015


    Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής,


το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015, 


στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE της Καλαμάτας 


διοργανώνει Επιστημονικό Workshop

όπου, εξαίρετοι αφοσιωμένοι ιατροί και βιολόγοι, με γνώσεις 

και εμπειρία θα προσφέρουν το χρόνο τους και τα διεθνή 

επιστημονικά δεδομένα στην Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή. 

Η  θεματολογία αφορά την εξειδίκευση της ανθρώπινης

 αναπαραγωγής με τις σημαντικότερες αλλαγές και εξελίξεις

 των τελευταίων ετών που η σύγχρονη βιολογία, γενετική και

 περιγεννητική καταγράφει.

πηγή :www.eeai.grΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 


Ο Οργανισμός μας, θα ήθελε να ενημερώσει όλους τους συμβεβλημένους παρόχους ΠΦΥ, ότι σύμφωνα με την αριθμ. Γ3γ/28034 (ΦΕΚ 1021/τ.Β΄/3.6.2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας, καταργείται το εδάφιο 22 του άρθρου 3 της Υ.Α. Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ 2243/Β/18.8.2014), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της Υ.Α. 113385/31.12.2014 (ΦΕΚ 35/Β/14.1.2015) όπου αναφέρεται ότι: «Επίσης δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες».

 Συνεπώς, από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο παραπάνω ΦΕΚ, δηλ. από 3.6.2015 και στο εξής, απαγορεύεται να υποχρεώνονται οι ασφαλισμένοι μας να καταβάλουν επιπλέον συμμετοχή για εξετάσεις υψηλής καινοτομίας στους συμβεβλημένους παρόχους ΠΦΥ.

πηγή :www.eopyy.gov.gr

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015


Έναρξη προγραμμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων έτους

 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β’ του άρθρου 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ Α/217/85) οι Νοσηλευτές-τριες δύνανται να αποκτήσουν νοσηλευτικές ειδικότητες (Παθολογική, Χειρουργική, Παιδιατρική και Ψυχικής Υγείας) και οι Επισκέπτες-τριες Υγείας μπορούν να αποκτήσουν την ειδικότητας της Ψυχικής Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α/165/97).
Μετά τα ανωτέρω και ενόψει του εκπαιδευτικού έτους 2015 – 2016, που αρχίζει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, παραθέτουμε πίνακα (Ι) με τα προγράμματα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που θα εφαρμόσουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, με τις αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες έναρξης αυτών.
Ως εκ τούτου πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας, που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, ώστε να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ Β’/106/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05) και της Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β’ 804) .

Πηγή :http://pasyno.gr

Καλά Χριστούγεννα Καλ ά Χριστούγεννα σε εσάς και  στις  οικογένειές σας.  Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία μί...