Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Αναστολή εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των συμβεβλημένων με
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων υγείας

Στις 30/08/2012   ο ΕΟΠΥΥ λόγω  αναστολής  εκτέλεσης παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέρους των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ , ενέκρινε την απόδοση δαπάνης κοστολογημένων παρακλινικών εξετάσεων απευθείας στους ασφαλισμένους με παρακράτηση συμμετοχής τους 15%, εφόσον ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος ή ο οικείος σύλλογος  εργαστηριακών ιατρών έχει προβεί σε έγγραφη ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(Κεντρικής Υπηρεσίας ή των κατά τόπους Περιφερειακών Υπηρεσιών τουΟργανισμού) σχετικά με τη αναστολή εκτέλεσης παροχής ιατρικών υπηρεσιών.....το σχετικό άρθο εδώ.

    ΠΗΓΗ www.eopyy.gov.gr

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Σε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ αναγνωρίζεται η δαπάνη για εξωσωματική, η οποία διενεργείται σε μη συμβεβλημένους με τον Οργανισμού ιδιωτικούς φορείς.
Το  ποσό αποζημίωσης των ασφαλισμένων τα 352,16 ευρώ. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.
ΠΗΓΗ www.eopyy.gov.gr
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ στη ιστοσελίδα του ενημερώνει τους ασφαλισμένους στο ΕΟΠΥΥ τις απαραίτητες διαδικασίες ,σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών για απόδοση δαπάνης για την αγορά
φαρμάκων στις περιοχές όπου υπάρχει αναστολή πίστωσης από τα
ιδιωτικά φαρμακεία.

ΠΗΓΗ :www.eopyy.gov.gry

Καλά Χριστούγεννα Καλ ά Χριστούγεννα σε εσάς και  στις  οικογένειές σας.  Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία μί...