Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018


  5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο 


  Το 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση», που πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο Elite στην Καλαμάτα, 
από 21 έως 24 Ιουνίου 2018.Για πληροφορίες πατήστε εδώ.


πηγή:www.medcongress.gr/congresses

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...