Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016
      Κ Α Λ Α      Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

             Οι μέρες των Χριστουγέννων
            ας  μεταφέρουν  την μαγεία τους 
             στο σπίτι σας και ο .... Άγιος Βασίλης
             ας εκπληρώσει τις ευχές όλων σας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...