Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

                                    Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
                                           ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
                                                       ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
                                                        ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
                              ΚΑΙ ΤΗΝ    ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 Η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε όλες τις Μονάδες Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ανακοινώνει ότι εφεξής οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ


Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί για τέταρτο συνεχή χρόνο την κατεύθυνση, «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας»...

Κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων Νοσηλευτικών Τμημάτων μόνον από Νοσηλευτές


Ενόψει της επικείμενης ένταξης των νοσοκομείων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόμου 3918/2011 (Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α΄ 31/2011), η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος επισημαίνει τα ακόλουθα :

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΤΟ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  κάνει γνωστό τον Υγειονομικό χάρτη.

Ο Υγειονομικός Χάρτης είναι  ένα σύστημα  καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων και δεικτών υγείας.
Το σύστημα στην πλήρη του ανάπτυξη θα παρέχει πολλαπλές δυνατότητες εξαγωγής συγκριτικών στατιστικών στοιχείων....

Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό   Σύμφωνα με  ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία...