Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Προτάσεις της Π.Ο.Ε - Ε.Ο.Π.Υ.Υ για μεταβολές ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) και λοιπές διατάξεις


1. Στις γενικές αρχές να προστεθούν:
ια) και οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές παροχές.
κ) διαγνωστικός και εργαστηριακός τομέας.
2. Στο άρθρο 5 να γραφτούν αναλυτικά οι εργαστηριακές ειδικότητες:
Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων.
Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων .
Τεχνολόγοι Ραδιολογίας - Ακτινολογίας.
Χειριστές Ιατρικών συσκευών.
Τεχνολόγοι Οδοντοτεχνίτες.
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών.
Και λοιπό υγειονομικό προσωπικό ,όπως αριθμείται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.4224/2013 και επαναριθμείται ορθώς στην τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 17 του ν.4224/2013 του Νομοσχεδίου.
3. (άρθρο 16) Οι μονάδες Υγείας μεταφέρονται συνολικά από τον ΕΟΠΥΥ στις ΔΥΠΕ. Το προσωπικό που κατέχει τις προσωποπαγείς θέσεις των μονάδων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από μήνα τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας. Έν συνεχεία μετατάσσεται – μεταφέρεται μετά από αίτησή του σε οργανικές θέσεις που συστήνονται στις μονάδες υγείας που υπηρετούσαν και που μεταφέρθηκαν στις ΔΥΠΕ.
4. (άρθρο 17) Σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω προσωπικό διατηρεί δικαίωμα υποβολής αιτήσεως μετάταξης – μεταφοράς σε οποιαδήποτε ανακοίνωση αφορά την ειδικότητά του. (θα προστεθεί στη β΄ φάση όταν πάμε στις ΔΥΠΕ.).
 Οι Προτάσεις 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...