Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΙΤΗΜΑ 
 
Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»  άρθρο 43 που αναφέρεται στην σύσταση ειδικού κλάδου Νοσηλευτών, Mαιών, Eπισκεπτών Υγείας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επισημαίνουμε ότι, ο διαχωρισμός των λειτουργών υγείας σε εργαζόμενους 2 ταχυτήτων θα δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων  στο ΕΣΥ.  H εξαίρεση των ΔΕ  Νοσηλευτών  από τον συστηνόμενο κλάδο,  θα δημιουργήσει έντονες αναταράξεις στην Νοσηλευτική κοινότητα  που θα οδηγήσει σε περαιτέρω  υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας  στο ΕΣΥ.
 
Επιπρόσθετα , είναι ευρέως γνωστό ότι οι 15000 περίπου εργαζόμενοι ΔΕ Νοσηλευτές στο ΕΣΥ και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας χρησιμοποιούνται  καθημερινά σε νοσηλευτικά καθήκοντα προκειμένου να στηρίξουν την ήδη προβληματική λειτουργία των μονάδων του ΕΣΥ. Είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή των ΔΕ Νοσηλευτών,   στον υπό σύσταση κλάδο με τους όρους που θα διασφαλίζεται ο διακριτός ρόλος και τα καθήκοντα  κάθε  Εκπαιδευτικής Βαθμίδας των Επαγγελματιών Υγείας, όχι μόνο δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αλλά θα αποτελέσει εγγύηση στην ενότητα  και αναβάθμιση του χώρου.
 
Ζητούμε να συμπεριληφθούν στον υπό σύσταση ειδικό κλάδο Νοσηλευτικής, Μαιών, Επισκεπτών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι εργαζόμενοι ΔΕ  Νοσηλευτικής.
 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
 
Η διαφορετική αντιμετώπιση και διαχωρισμός των λειτουργών υγείας σε εργαζόμενους 2 ταχυτήτων δημιουργεί τεράστιες ανισότητες συνολικά μεταξύ των εργαζομένων  στο ΕΣΥ.  
Υπάρχουν μια σειρά από επαγγελματίες λειτουργούς υγείας, που υπηρετούν στο ΕΣΥ, εφαρμόζοντας σύγχρονες εξειδικευμένες επιστημονικές μεθόδους στον τομέα της διαγνωστικής και προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, απαραίτητες για την σωστή  διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών. Ο Εργαστηριακός διαγνωστικός Τομέας είναι βαρόμετρο για στην έγκαιρη, ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών στο ΕΣΥ είτε στα Δημόσια Νοσοκομεία είτε στην ΠΦΥ, αφού τουλάχιστον το 70% των Ιατρικών Διαγνώσεων βασίζεται στα αποτελέσματα των Εργαστηριακών εξετάσεων σύμφωνα με διεθνείς μελέτες και πρότυπα.
 
Συμπερασματικά είναι αναγκαία και επιτακτική η δημιουργία Ειδικού κλάδου εργαστηριακού τομέα στο ΕΣΥ και  σε όλους τους  φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με συμμετοχή σε αυτόν  όλων των κάτωθι επαγγελματιών υγείας (ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΤΕ Οδοντοτεχνιτών, ΤΕ Φυσικοθεραπείας. ΔΕ ΒΙΒΕ - Παρασκευαστών, ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών και ΔΕ Οδοντοτεχνιτών).
 
 
Προτεινόμενη ρύθμιση
 
«Συστήνεται ειδικός κλάδος Εργαστηριακού & Διαγνωστικού Τομέα (ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ  Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΤΕ Οδοντοτεχνιτών ,  ΤΕ Φυσικοθεραπείας. ΔΕ ΒΙΒΕ - Παρασκευαστών, ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών και ΔΕ Οδοντοτεχνιτών) του ΕΣΥ και σε όλους τους  φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθμίζονται οι όροι ένταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στον κλάδο, οι όροι απασχόλησης, το καθεστώς υπηρεσιακών μεταβολών, οι μισθολογικές απολαβές, ζητήματα εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 
ΤΗΣ ΠΟΕ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                                   ΜΠΕΝΙΑΤΑ  ΕΛΕΝΗ
 
ΠΗΓΗ :www.poygyika.gr

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΝΥΝ (Π.Ε.Δ.Υ.)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε ακραίες και δύσκολες συγκυρίες  το δόγμα του shock πρεσβεύει ότι ο λαός «παγώνει» και δεν αντιδρά είτε από φόβο είτε από απόγνωση…. Πόσο «δύσκολο» για τους Έλληνες  είναι άραγε αυτό να το κατανοήσουν……. Πέρα από όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που παίρνονται καθημερινά και έχουν βυθίσει κράτος και πολίτες στην απόγνωση και εξαθλίωση των πάντων, καθημερινά προστίθενται και  άλλα χειρότερα.
Η Δημόσια υγεία καταρρέει μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο, εξαιτίας της καταστροφικής πολιτικής που εφαρμόζεται , τα χρόνια των μνημονίων. Τα δημόσια Νοσοκομεία και οι Δημόσιες δομές της ΠΦΥ εγκαταλείπονται , απαξιώνονται και αποδομούνται καθημερινά. Όλο αυτό το διάστημα της ολίσθησης οι μόνες άμυνες που υπήρχαν στον έντονο αυτό ρυθμό της εγκατάλειψης, αποτελούνταν από το ανθρώπινο δυναμικό που καθημερινά και κάτω από αντιξοότατες συνθήκες προσπαθούσε να παρέχει τα αυτονόητα .
Το «διαίρει και βασίλευε» κατά καιρούς έχει χρησιμοποιηθεί στρατηγικά και δυστυχώς στην Ελλάδα των νεοελλήνων όλο και περισσότερο. Στις μέρες που διανύουμε το να περάσεις ένα νομοσχέδιο  φαίνεται να είναι το πιο απλό πράγμα. Το να γνωρίζεις  την απήχηση που θα έχει ή να εξετάζεις  « το κόστος-όφελος» είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία.
Όλο το σύστημα υγείας στηρίχθηκε από κτίσεως του σε μια ισορροπία ΔΕ-ΤΕ  (Δευτεροβάθμιας - Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) Νοσηλευτών της τάξης του 50-50% και σε μια σειρά άλλων ίδιας βαθμίδας υγειονομικών υπαλλήλων (ΤΕ-Φυσιοθεραπευτών, ΤΕ-Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΤΕ-Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ-ΔΕ Οδοντοτεχνιτών , ΔΕ ΒΙΒΕ-Παρασκευαστών, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών Ακτινολογικών Μηχ/των)  και έρχεται τώρα ο Υπουργός να ξεθάψει ένα νόμο του 1992 που ποτέ δεν εφαρμόστηκε θέλοντας να πετύχει Τι;;;
Τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες;;;
Τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των ήδη «καμένων» νοσηλευτών;;;;
Να «ανεβάσει» το κύρος των Νοσηλευτών;;;;;
Αν κύριε Υπουργέ έχετε  τέτοιους στόχους μάλλον δε γνωρίζετε πολύ απλά πράγματα.
Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πετυχαίνετε με την εξασφάλιση πόρων και υλικών.
Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εργασιακών συνθηκών πετυχαίνετε με την τήρηση των αναλογιών του προσωπικού σε αναλογία πληθυσμού. Οι φίλοι σας οι Ευρωπαίοι δε σας το είπαν αυτό? Δεν προσέξατε ότι η Ελλάδα κατέχει τη 13η θέση (με στοιχεία πριν τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις προσωπικού) στη διευρυμένη κατά τα άλλα Ευρωπαϊκή Ένωση???
Το «κύρος» ενός κλάδου ανεβαίνει όταν του εξασφαλίζεις εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και  επικαιροποίηση  γνώσεων αναλόγου «κύρους».
Δεν πετυχαίνετε χωρίζοντας εργαζομένους με ειδικούς κλάδους.
Δεν πετυχαίνετε βάζοντας συναδέλφους που μέχρι χθες σήκωναν το βάρος των δικών σας λαθών σε αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις.
Δεν πετυχαίνετε έχοντας εργαζομένους πολλών ταχυτήτων….
Δεν πετυχαίνετε θέλοντας να «παίξετε» το ρόλο του ρυθμιστή, εξάλλου τα πτυχία του καθενός  εξασφαλίζουν και τη θέση του μέσα στον εργασιακό χώρο.
Δεν μπορείτε αφού χρησιμοποιήσατε τόσα χρόνια όλους αυτούς τους υπαλλήλους για να σας βγάλουν τη «βρώμικη» δουλειά τώρα να τους πετάτε κατάμουτρα  ότι κακώς το πράξανε!!!
Εκτός, αν το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι  η ψηφοθηρία και , ένας  «έξυπνος» τρόπος διάλυσης της συνδικαλιστικής συνοχής και δύναμης!!!!!

   Για το ΔΣ
                                                                     Της Π.Ο.Ε.ΕΟΠΥΥ 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
               ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                               ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

27ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΠΟΕ- ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ  437
ΑΘΗΝΑ 23/10/2014
ΠΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ –ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε  Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στη Συνεδρίαση 60η /9-10-2014 αποφάσισε, σύμφωνα με το Καταστατικό , την πραγματοποίηση του 27ου  Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΕ ΕΟΠΥΥ στις 11 και  12  Δεκεμβρίου 2014, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή στην ΑΘΗΝΑ, Ξενοδοχείο NOVUSCITYHOTEL (Καρόλου 23 Πλατεία Καραΐσκάκη). Επισημαίνουμε ότι παράλληλα το Συνέδριο θα ασχοληθεί με την αλλαγή άρθρων του Καταστατικού (καταστατική συνεδρίαση)
ΘΕΜΑΤΑ 27ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  • ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (κατασταστική συνεδρίαση)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σας εθιστούμε την προσοχή για την έγκαιρη αποστολή αφενός κατάστασης των συνέδρων που θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο  (αν υπάρχουν παραιτήσεις ή συνταξιοδοτήσεις να μας γνωρίσετε τους αντικαταστάτες τους) και αφετέρου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Συλλόγους που έγιναν πρόσφατα αρχαιρεσίες ή θα γίνουν το προσεχές διάστημα (πριν το Συνέδριο) , προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα συμμετοχής των αντιπροσώπων των Συλλόγων –μελών μας (πρακτικό και κατάσταση ψηφισάντων επικυρωμένα από το Πρωτοδικείο).  
Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, τον τρόπο διακίνησης και διαμονής των συνέδρων θα ενημερωθείτε έγκαιρα με νέο μας έγγραφο.
Επισημαίνουμε πως θα υπάρξει μια διανυκτέρευση στις 11/12/2014 και ότι στις 11/12/2014 η διαδικασία του Συνεδρίου θα αρχίσει στις 16.00 και στις 20.00 θα διακοπεί και θα συνεχιστεί στις 12/12/2014 και ώρα 10 πρωινή.      

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                                                                        ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ

Καλά Χριστούγεννα Καλ ά Χριστούγεννα σε εσάς και  στις  οικογένειές σας.  Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία μί...