Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Οδηγίες για τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών του ΕΟΠΥΥ που συγκροτήθηκαν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ


Εναρξη λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών από 19-05-2013 .

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014Στο ΠΕΔΥ Καλαμάτας (πρώην ΙΚΑ) Πλάτωνος & Κανάρη λειτουργεί τμήμα ψυχοπροφυλακτικής , 
όποια έγκυος επιθυμεί να παρακολουθήσει τη σειρά μαθημάτων να επικοινωνήσει
 στο τηλ 27210 45500 
ή να περάσει από το υποκατάστημα πρωινές ώρες, τα μαθήματα είναι δωρεάν.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...