Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

πηγή:www:.poygyika.g


πηγή:www.poygyika.grhttp://www.poygyika.gr

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011


Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει ότι από 11-07-2011υπάρχει

Νέα λίστα ιατρών ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ από 11/07/2011 και για τους ασφαλίσμενους στο νομό Μεσσηνίας υπάρχουν 47 ιατροί όλων των ειδικοτήτων

ΠΗΓΗ :ika.gr

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...