Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016-2017
«Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»

3η ΗΜΕΡΙΔΑ
Ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης

Παρασκευή, 14η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, 

Ξενοδοχείο Elite City Resort, Ναυαρίνου 2, 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ώρα έναρξης 5:30 μ.μ. (προσέλευση 5:00 μ.μ.)


Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ


Θέμα: Οργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Καλαμάτα, 14-10-2016)
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία
2016-2017

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, σε συνεργασία με το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, διοργανώνουν σε διετή βάση την «Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία» με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων των 30 κρατών, γεγονός που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη στο είδος της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται η διεξαγωγή διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων, των επαγγελματιών ΕΑΥ, όλων των εμπλεκομένων με την ΕΑΥ αλλά και του κοινού γενικότερα, προκειμένου να καταστούν περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικοί οι εργασιακοί χώροι στην Ευρώπη.

Η νέα εκστρατεία με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» για την περίοδο 2016-17, αποσκοπεί στο να αναδείξει τη σημασία της σωστής διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, καθώς και της προσαρμογής της εργασίας στις ατομικές ικανότητες, είτε πρόκειται για την αρχή της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου είτε για το τέλος της.

Είναι γεγονός ότι το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνά: ως το 2030 οι εργαζόμενοι ηλικίας 55–64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% ή και περισσότερο του συνολικού εργατικού δυναμικού σε πολλές χώρες. Η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται σε πολλά κράτη μέλη και επομένως πολλοί εργαζόμενοι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με επιμήκυνση της επαγγελματικής τους ζωής, άρα και με μια πιο μακροχρόνια έκθεση σε κινδύνους στην εργασία, καθώς και με ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό πλαίσιο (π.χ. ευέλικτες μορφές εργασίας, ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον).
Η εργασία αποτελεί ωστόσο μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα, σε ότι αφορά το ζήτημα της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, αφού μπορεί να αποδειχτεί επωφελής τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία.  Προκειμένου δε να αποτραπεί η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης περιστατικών ασθένειας ή άλλων προβλημάτων υγείας, πρέπει να γίνουν προσπάθειες για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. 

Η προαγωγή της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο υγιές και πιο ενθουσιώδες εργατικό δυναμικό,  μείωση της εναλλαγής του προσωπικού και των απουσιών από την εργασία και αύξηση της επιχειρηματικής παραγωγικότητας.

Η εκστρατεία, αποσκοπεί παράλληλα στο να βοηθήσει τους εργαζόμενους, τα διοικητικά στελέχη και τους εργοδότες να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις εξαιτίας του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, εστιάζοντας όχι μόνο σε μία ηλικιακή ομάδα αλλά στους εργαζόμενους όλων των ηλικιών. Αναδεικνύει επίσης τη σημασία της υιοθέτησης μιας δια βίου προσέγγισης όπου με τη σωστή διαχείριση της ΕΥΑ και το συνυπολογισμό και την αντιμετώπιση της πολυμορφίας του εργατικού δυναμικού, μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης εργασίας, της υγιούς γήρανσης και της συνταξιοδότησης σε καλή κατάσταση υγείας.

Η χώρα μας, όπως κάθε φορά συμμετέχει και φέτος στη νέα πανευρωπαϊκή εκστρατεία, οργανώνοντας σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες οργανώνονται από τον αρμόδιο Εθνικό Εστιακό Πόλο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τα θέματα ΑΥΕ (Δ/νση Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασίας, Γεν. Δ/νση Εργασίας και ‘Ενταξης στην Απασχόλησης) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται η διοργάνωση της τρίτης ημερίδας για το 2016 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα,
την Παρασκευή, 14η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Elite City Resort, Ναυαρίνου 2, με ώρα έναρξης 5.30 μ.μ (προσέλευση 5.00 μ.μ.).

Θεωρώντας ουσιαστική τη συμβολή σας στην προαγωγή των στόχων της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2016-2017, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και παρακαλούμε για τη διάδοση της σχετικής πληροφόρησης.

Μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στην ιστοθέση της εκστρατείας και σε όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό, από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.healthy-workplaces.eu/


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
κ. Ιωάννης Δενδρινός
τηλ.: 213-1516-011, e-mail:
dendrinos@ypakp.gr
  • Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΑΥΕ
κ. Ιωάννης Κωνσταντακόπουλος
τηλ.: 213-1516-090 e-mail: ikonstantakopoulos@ypakp.gr.
Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

1.
Η εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 2016-2017 αναδεικνύει τη σημασία της σωστής διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και της πρόληψης των κινδύνων καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, καθώς και της προσαρμογής της εργασίας στις ατομικές ικανότητες είτε στην αρχή της σταδιοδρομίας του εργαζόμενου είτε στο τέλος της. Όπως και οι προηγούμενες εκστρατείες με θέμα τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», έτσι και η εν λόγω εκστρατεία συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA και υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους, καθώς και από εταίρους που προέρχονται από τον χώρο των ΜΜΕ.

Η εκστρατεία ξεκίνησε επίσημα στις 15 Απριλίου 2016. Σημαντικές ημερομηνίες στο πλαίσιο της εν λόγω της εκστρατείας είναι, μεταξύ άλλων, οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Οκτώβριος 2016 και 2017) και η τελετή απονομής των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» (Απρίλιος 2017). Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με τη Ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη κορυφής «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» (Νοέμβριος 2017), κατά την οποία θα γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων της εκστρατείας και των αντληθέντων διδαγμάτων με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA και όλων όσοι συνεισέφεραν στην εκστρατεία.

2.
Οι Εκστρατείες για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας διεξάγονται ανά διετία σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες και είναι οι σημαντικότερες στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας παγκοσμίως. Το βασικό τους μήνυμα είναι ότι η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας είναι επωφελής τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της.

3.
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και οργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.
Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA στο Facebook , το Twitter , το LinkedIn , το YouTube  ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA (http://osha.europa.eu).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Καλά Χριστούγεννα Καλ ά Χριστούγεννα σε εσάς και  στις  οικογένειές σας.  Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία μί...