Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Διαδικασία παρουσίασης προσωπικού στις Μονάδες Υγείας  του ΠΕΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ : « Διαδικασία παρουσίασης προσωπικού στις Μονάδες Υγείας  του ΠΕΔΥ».
 
Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία παρουσίασης προσωπικού στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας :  Στις 20/03/2014 και ώρα 7.00π.μ,  το σύνολο του προσωπικού οφείλει να παρουσιαστεί στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην Ν.Μ.Υ και Τ.Μ.Υ του ΕΟΠΥΥ)  στις οποίες ανήκε διοικητικά. Το πάσης φύσεως προσωπικό που δεν υπαγόταν διοικητικά σε πρώην Ν.Μ.Υ ή πρώην Τ.Μ.Υ του ΕΟΠΥΥ οφείλει να παρουσιαστεί στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :   Οι Συνάδελφοι που υπηρετούσαν σε Τοπικά Ιατρεία και Παραρτήματα να παρουσιαστούν στην Κεντρική τους Μονάδα ( Ν.Μ.Υ & Τ.Μ.Υ - π.χ. Ιατρεία Λένορμαν στην Ν.Μ.Υ  Αθήνας.)
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                    ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΗΓΗ:www.poygyika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...