Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012 ΤΕΛΟΣ ΤΟ 184  ΤΩΡΑ  ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ  ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΟΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ


14784

14884

 14900

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...