Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

   Στο  ΦΕΚ B 1004  02.04.2012   με Αριθ. 41917 (3) Εγκρίνεται  η υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για το έτος 2012.Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Ανδρέας Λοβέρδος έγκρινει με  αμοιβή υπερωριακής των υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για  το 2012  σε 7.000 
ιατρούς 3.200 υγειονομικούς και 1500 διοικητικούς υπαλλήλους
πανελαδικά. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν θα υπέρβαίνουν 
τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. 
εδώ είναι το ΦΕΚ β 1004 

πηγή:www .et.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...