Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Εκδόθηκε το  φεκ54 τεύχος Α όπου καθορίζεται το πειθαρχικό δίκαιο για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Ν4057/2012(ΦΕΚ 54 τ.Α) Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

πήγή :www.et.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...