Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

 
 
 
Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων
(9930) οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ 
προσωπικού, στις Διοικήσεις 
των Υγειονομικών Περιφερειών .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...