Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Τα κάτωθι υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων – Αιτήσεων Αποδοχής Θέσης σε ΥΠΕ, τα 2 (δύο) που αφορούν τους υπαλλήλους και όχι τους γιατρούς θα συμπληρωθούν και θα κατατεθούν στις Περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.
Μετά την ανάρτηση στην διαύγεια του ΕΟΠΥΥ της διαπιστωτικής πράξης με το όνομά μας. Από την επόμενη ακριβώς ημέρα εντός 7(επτά) εργάσιμων ημερών την καταθέτουμε και όσοι ανήκουν στις εξαιρέσεις μαζί καταθέτουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δεν γράφουμε επάνω στην Δήλωση «με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου» γατί θα είναι άκυρη.

Σημείωση: Θα σας δοθούν διευκρινιστικές οδηγίες κατόπιν συνεννοήσεως με τους Νομικούς Συμβούλους της Ομοσπονδίας.


ΠΗΓΗ :www.poygyika.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...