Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.


  Την στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ.


  Ούτε μία διαθεσιμότητα – απόλυση υγειονομικού - εργαζόμενου στις δομές του ΕΟΠΥΥ

  Την άμεση ενίσχυση της λειτουργίας των Εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...