Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013ΠΡΟΣ

Προϊστάμενες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Παρακαλείται η Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κάθε Μονάδας και παραρτημάτων, λόγω της επικείμενης διαθεσιμότητάς μας, όπως συγκεντρώσει τα τηλέφωνα όλων των υγειονομικών υπαλλήλων (νοσηλευτικού και εργαστηριακού προσωπικού),  προκειμένου να δρομολογηθούν, αν τυχόν χρειαστεί, διαδικασίες κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας. 

Επίσης, παρακαλούνται οι Προϊστάμενες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  να  αποστείλουν  άμεσα στο fax της Ομοσπονδίας  210-36 42 249 τα προσωπικά τους τηλέφωνα και που υπηρετούν, προκειμένου να είμαστε σε επικοινωνία.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. - ΕΟΠΥΥ
πηγή :www.poygyika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...