Τρίτη, 28 Μαΐου 2013


13 – 15 Ιουνίου 2013, Πρακτικό Μέρος 13/6
 Μαιευτήριο ΙΑΣΩ & Θεωρητικό Μέρος
 14 & 15/06 Ξενοδοχείο Hilton

πηγή :www.mdcongress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...