Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012


                 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Ο νέος  τροποποιημένος Κανονισμός Παροχών Υγείας με ΦΕΚ Β΄ 3054 /18-11-2012

ΠΗΓΗ:www.eopyy.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...