Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012


 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...