Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ στη ιστοσελίδα του ενημερώνει τους ασφαλισμένους στο ΕΟΠΥΥ τις απαραίτητες διαδικασίες ,σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών για απόδοση δαπάνης για την αγορά
φαρμάκων στις περιοχές όπου υπάρχει αναστολή πίστωσης από τα
ιδιωτικά φαρμακεία.

ΠΗΓΗ :www.eopyy.gov.gry

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...