Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στάση Εργασίας για την Υγεία

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

ΠΗΓΗ:www. www.adedy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...