Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

39ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΣΝΕ

ΒΟΛΟΣ  15 & 18 ΜΑΙΟΥ 2012

πηγή :www.esne.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...