Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο  που αφορά την
εξαγορά και αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

πηγή :www.et.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...