Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
 Από 1-06-2011 έως 31-10-2011 θα είναι η λουτρική περίοδος 
και αφορά τους άμεσα ασφαλισμένους του Ιδρύματος,τους συνταξιούχους λόγω γήρατος,συνταξιούχους λόγω αναπηρίας....

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_38_2011.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...