Τρίτη, 10 Μαΐου 2011Από 6-6-2011  θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα πληρωμών παροχών ασθένειας για τους ασφαλίσμενους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_G99_117_4-5-2011.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...