Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
                              ΚΑΙ ΤΗΝ    ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 Η Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε όλες τις Μονάδες Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ανακοινώνει ότι εφεξής οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20110419.cfm 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...