Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΜΕΡΧΙ  31/03/2011
Προσθήκη λεζάντας
http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20110228.cfm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ      Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Μεσση...