Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

                                     ΔΩΡΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                            ΣΤΟ  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ           ...